• inner-page-banner

Private Papers

Home/ Records/ Private Records

Private archives constitute very essential part of archives. It throws light on the personalities' private and social life. Delhi Archives is having a huge collection of private papers. Some of the important personalities and organisations are :

 1. Dr. Sayed Ahmed Ali
 2. Lala Sagun Chand Jain
 3. Maulana Kifayattullah Mufti
 4. Sri Ram, Bar-at-law
 5. Lala Nannumal Jain
 6. K.P. Shankara
 7. Gauri Shanka Mandir
 8. Ram S/o Chaudhri Hakam Singh
 9. Bagichi Madho Dass
 10. L. Memobai
 11. Sisganj Gurudwara
 12. Dargah oh Hare Bhare Sahib, Jama Masjid
 13. Maulana Habib-ur-Rehman
 14. Hariranjan Mazumdar
 15. D.R. Handa
 16. Maulana Abdul Gani Dhar
 17. Maharaj Jugta Nand
 18. Swami Ram Room Ji
 19. Asaf Ali
 20. Mahant Ganga Dass
 21. Mahant Ramji Dass
 22. Lachhman Singh, Yudhvir Singh
 23. Hindu Rao Hospital
 24. J. G. Jaura
 25. Dr. Bhagwan Dass
 26. Lala Jhabban Lal
 27. S. M. Ghosh
 28. Gulab Chand Jain
 29. Hanuwant Sahai
 30. S. M. Ghosh
 31. M. C. Daver
 32. Keshav Singh Garg
 33. Mirza Ahmed Ali
 34. A. B. Bhardwaj
 35. R. N. Sen
 36. S. N. Banerjee
 37. Man Math Nath Gupta
 38. Sultan Yar Khan
 39. N. D. Mathur
 40. Prithvi Raj Azad
 41. Mir Mushtaq Ahmed
 42. Dev Dutt Atal
 43. Shankar Lal Bindu
 44. Manotosh Bhattacharya
 45. Azmal Farooqi
 46. Krishan Mohan Lal
 47. Vijay Kumar Jain
 48. Abdul Fateh Bag Natri Allah
 49. Servants of the People Society
 50. R. B. Rai Bahadur
 51. Letters of Subhash Chandra Bose
 52. Nanak Chand Sharma
 53. Lala Hardhyan Singh
 54. Hakim Nasiruddin Ahmed
 55. Puran Lal Agarwal
 56. K. M. Lal
 57. Indra Prakash, Hindu Mahasabha
 58. Ravi Sharma
 59. Sheel Bhadra Yajee
 60. Chand Rani Saxena
 61. Sarvdeshik Arya Sabha
 62. Radha Mohan Jain
 63. Rai Bahadur Minamal Somani
 64. Prahlad Dutt
 65. R. C. Sharma
 66. Hanumant Sahai
 67. Parmanand
 68. Asha Lata Sen
 69. Dr. M. M. Samar
 70. Dayal
 71. Indraprashtha School
 72. Ganpat Lal Gupta
 73. Sat Narain Seth
 74. Debotosh Das Gupta
 75. H.I.S. Kanwar
 76. Kaviraj Krishan Gopal
 77. Dr. A. Ahmed
 78. N. C. Sharma
 79. Shyam Layalpuri
 80. Krishna Dulari
 81. G. S. Kohli
 82. Ram Dhandra Dadich
 83. Venkat Rao Raisain
 84. Keshav Singh Garg
 85. N. N. Kaul
 86. Milki Ram Vasudeva
 87. V. B. Singh
 88. Khan Bahdur@Chandra Suman
 89. Pindi Das
 90. Vishnu Prabhakar
 91. Yash Pal Jain
 92. Narain Dass
 93. Sayed Kudrat Ali
 94. Barin Ghosh
 95. Ishwar Dutt Diwan
 96. S. B. Dass
 97. Mandir Hatkeshwar Nath
 98. Sardar Bahadur
 99. Com. Ram Chandra
 100. Geeta Biswas
 101. Jagdish
 102. P. S. Returi
 103. Des Raj Bharti
 104. Savitri Devi
 105. Panna Lal Seth
 106. P. N. Tiwari
 107. Uttam Chand
 108. Taqi Haidar
 109. Hari Singh
 110. Hindi Pracharini Sabha
 111. Shiv Charan Gupta
 112. Pir Zamin Nizam
 113. Dr. Pritam Singh
 114. G. S. Dhillon
 115. Prem Bhasin
Top